Privacybeleid

10 mei 2018 (bijgewerkt op 31 augustus 2022)

Dit is het privacybeleid van Maya Delorez AB. De onderneming wordt hierin aangeduid met de termen 'Maya Delorez', 'wij', 'ons' en 'onze'. Dit privacybeleid heeft betrekking op de compliance-activiteiten van Maya Delorez met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dit privacybeleid volgens de AVG heeft betrekking op de persoonsgegevens die we in het kader van onze activiteiten verzamelen. Het is van toepassing op gegevens die worden verzameld in verband met onze producten en diensten of via andere interacties met ons waarbij een koppeling of andere passende verwijzing naar dit beleid wordt gemaakt. Ons privacybeleid is ontworpen om u te helpen begrijpen wat voor soort persoonsgegevens wij verzamelen en hoe we die informatie verwerken en gebruiken. In het beleid wordt ook beschreven wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een levende, identificeerbare persoon. De AVG is ook van toepassing op digitale gegevens, zoals IP-adres, geolocatie, bepaalde metagegevens, afbeeldingen, registratienummers en meer. De wet wordt ruim geïnterpreteerd om u en uw gegevens te beschermen.

Gegevenskwaliteit en -bewaring

Maya Delorez heeft maatregelen genomen om de juistheid en actualiteit van de persoonsgegevens die we van u bezitten te waarborgen. We nemen ook maatregelen om verouderde of anderszins onjuiste of onnodige persoonsgegevens te verwijderen. Bepaalde producten en diensten van Maya Delorez bieden u de mogelijkheid om uw profiel en de informatie in dat profiel beheren. Wij raden u aan uw profiel up-to-date te houden om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn. In het geval van digitale diensten waarvoor u uw persoonsgegevens via uw profiel kunt beheren, is het uw verantwoordelijkheid om ons juiste informatie te verstrekken en de informatie die u aan ons hebt verstrekt actueel te houden. We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of gedurende de wettelijk vereiste termijn.

Delen van uw gegevens

'Maya Delorez' verwijst naar Maya Delorez AB, de gegevensbeheerder. Wij kunnen uw gegevens verzamelen en delen binnen onze groep wanneer dit nodig is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen of wanneer dit relevant is voor het betreffende onderdeel. Wanneer wij informatie over u verstrekken aan derden (zoals al onze partners, transporteurs, externe klantenservices, accountants etcetera), dan zijn zij namens ons verwerker van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden is contractueel vastgelegd om u te beschermen. U erkent en aanvaardt dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, in overeenstemming met dit beleid, worden verzameld en verwerkt door en voor een of meer bedrijven van de Maya Delorez-groep. We gebruiken de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden of onderdelen dan oorspronkelijk vermeld. We verzamelen informatie wanneer u contact met ons opneemt en deze gegevens worden uitsluitend binnen onze onderneming en groep gebruikt.

Delen van uw gegevens buiten de EU/EER

Wij delen uw gegevens met derden buiten de EU/EER en hebben veiligheidsmaatregelen genomen die voldoen aan de eisen van de AVG. De gegevens worden gedeeld in software die we moeten gebruiken om onze diensten aan klanten en bezoekers te kunnen verlenen.

Fusies en overnames

Als wij besluiten om onze onderneming te verkopen, te fuseren of anderszins opnieuw vorm te geven in bepaalde landen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan potentiële of daadwerkelijke kopers of hun adviseurs, of persoonsgegevens ontvangen van verkopers of hun adviseurs, in het kader van deze transactie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • Wanneer u onze website bezoekt of wij onze website verder ontwikkelen

 • Wanneer u een aankoop doet

 • Wanneer we marketing- of reclameactiviteiten uitvoeren

 • Wanneer we nieuwsbrieven en marketingberichten per sms versturen

 • Wanneer u contact opneemt met de klantenservice

 • Wanneer u zich aanmeldt voor ons loyaliteitsprogramma MD VIP Community 

 • Wanneer u contact met ons heeft via social media of posts met ons deelt op social media

 • Wanneer u een review van een product plaatst

 • Wanneer u deelneemt aan een prijsvraag

 • Wanneer wij producten en diensten ontwikkelen

 • Om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van accounting en rapportage

 • Wanneer u contact heeft met vertegenwoordigers van de onderneming

 • Wanneer u met ons in contact komt op een evenement

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, kunnen we u vragen om andere informatie over u of informatie om u te identificeren of gebruikers en hun documenten te verifiëren of informatie die nodig kan zijn om de door u gewenste producten en diensten te leveren of met u te communiceren. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken en gebruiken om de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te waarborgen en om fraude en andere vormen van misbruik te voorkomen en op te sporen.

We kunnen ook andere informatie verzamelen die u verstrekt, zoals uw toestemming, voorkeuren en feedback. Hieronder valt tevens informatie over uw apparaten en andere dergelijke informatie die u verschaft. Houd er rekening mee dat bepaalde niet-identificeerbare gegevens die wij van u verzamelen persoonlijk identificeerbaar kunnen worden wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Voor sommige van onze diensten kan het nodig zijn dat u ons informatie over andere personen verstrekt, bijvoorbeeld als u een product bestelt en wilt dat wij dat rechtstreeks naar iemand anders verzenden.

Rechtsgronden - Toestemming

Wanneer op grond van de toepasselijke wetgeving uw toestemming is vereist voor de verwerking van de in dit beleid beschreven persoonsgegevens, wordt deze toestemming verkregen via een geschikt mechanisme. Dit kan door het aankruisen van een selectievakje, het selecteren van technische instellingen voor een dienst of website, of een andere verklaring of gedraging waarmee u duidelijk aangeeft in te stemmen met de verwerking van uw gegevens, afhankelijk van het product, de website, de dienst of de software die u gebruikt.

Rechtsgronden - Legitiem belang

In bepaalde omstandigheden zal Maya Delorez uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen. Dit houdt in dat wij een afweging maken om te bepalen of onze legitieme belangen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zwaarder wegen dan uw basisrecht om uw gegevens niet te laten verwerken.

Gegevens verkregen van derden

Naast de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen we bepaalde persoonsgegevens verkrijgen via 'list rental' en andere openbaar toegankelijke bronnen. Voorbeelden hiervan zijn kredietinformatie en bijgewerkte adresgegevens.

Doeleinden van de verwerking

Maya Delorez verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit beleid en/of andere dienstspecifieke privacybepalingen worden beschreven. Er kunnen meerdere doeleinden tegelijk van toepassing zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe verwerken we ze?
Wanneer u onze website bezoekt of wij onze website verder ontwikkelen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we gegevens van u, zoals metagegevens en uw IP-adres, en maken we een profiel van u op basis van de informatie die u in uw social media vermeldt. Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder dat u zichzelf hoeft te identificeren. Bepaalde technische gegevens worden echter standaard verzameld omdat wij gebruikmaken van cookies. Zie de sectie 'Gebruik van cookies en webbakens' voor meer informatie. Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, verzamelen wij gegevens van uw apparaat om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en op die manier de site, onze producten en onze diensten te verbeteren. Dit alles met het doel om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Wij kunnen deze analyse ook gebruiken voor gepersonaliseerde marketing.

De verwerkingsprocessen die we uitvoeren

We maken gebruik van analysesoftware en pixels om onze website en onze producten te verbeteren. Zie de sectie 'Gebruik van cookies en webbakens' voor meer informatie. De gegevens die wij verzamelen omvatten de onderstaande persoonsgegevens, evenals technische gegevens die uw browser aan ons verstrekt of die kunnen worden verzameld in verband met bepaalde producten en diensten. De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om onze website te optimaliseren, zodat we u en andere bezoekers een positieve gebruikerservaring kunnen bieden.

De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • IP-adres*

 • Tijdstip van toegang

 • De website van waaruit u een koppeling heeft gevolgd

 • Pagina's die u heeft bezocht

 • Koppelingen die u gebruikt

 • Advertenties en andere inhoud waar u interactie mee heeft gehad

 • Informatie over uw apparaten

 • Locatiegegevens

 • Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht en taalvoorkeuren.

*Om uw privacy te beschermen hebben wij maatregelen genomen die voorkomen dat u wordt geïdentificeerd wanneer u onze website bezoekt. In het kader hiervan bewaren wij uitsluitend een versleutelde versie van uw IP-adres.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u kunt tevens voorkomen dat Google Analytics uw persoonsgegevens gebruikt door de volgende browser add-on te downloaden en te installeren. https://tools.google.com

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van 26 maanden.

Wanneer u een aankoop doet
De verwerkingsprocessen die we uitvoeren

Wanneer u een aankoop doet bij ons, verzamelen wij persoonsgegevens of verzoeken wij u om persoonsgegevens die verband houden met deze aankoop. Wij moeten deze persoonsgegevens verwerken om uw aankoop te kunnen leveren: we hebben de informatie nodig om uw bestel- en verzendbevestiging te verzenden, uw aankoop te bezorgen, de betaling te verwerken en, wanneer nodig, klachten of garantieclaims af te handelen. We verzamelen ook gegevens wanneer u contact opneemt met onze klantenservice over uw aankoop.

De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betaalgegevens

 • Aankoopgegevens, zoals bestelde producten of een bezorgadres dat afwijkt van het factuuradres

 • Bestelgeschiedenis

 • Bestelnummer

 • Lidnummer

 • IP-adres*

 • Gebruikersgegevens voor 'Mijn account'

 • Informatie met betrekking tot de overeenkomst tussen u en Maya Delorez

 • Overige informatie met betrekking tot uw aankoop

*Om uw privacy te beschermen hebben wij maatregelen genomen die voorkomen dat u wordt geïdentificeerd wanneer u onze website bezoekt. In het kader hiervan bewaren wij uitsluitend een versleutelde versie van uw IP-adres.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst te kunnen voldoen.

Bewaartermijn

Na uw aankoop bewaren we uw gegevens gedurende zeven (7) jaar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in Zweden.

Wanneer we marketing- of reclameactiviteiten uitvoeren

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor marketingdoeleinden om u aanbiedingen en gepersonaliseerde marketing toe te sturen waarvan wij denken dat die u die interessant zou kunnen vinden. Marketingdoeleinden zijn onder meer het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe en gerichte marketing of marktonderzoek. Ook kunnen we onze producten, diensten of campagnes communiceren, via onze eigen digitale diensten, die van derden of op een andere manier. Sommige van onze producten en diensten kunnen ook worden gebruikt voor marketing van producten en diensten van andere bedrijven. Maya Delorez verstrekt uw persoonsgegevens echter niet aan deze bedrijven voor hun marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

Profilering en personalisatie

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken en gebruiken voor profilering en personalisatie voor doeleinden als gerichte marketing en het verbeteren van onze producten of diensten. We kunnen ook gegroepeerde statistische informatie creëren op basis van uw persoonsgegevens. Profilering/Personalisatie omvat de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens om uw persoonlijke voorkeuren of interesses te evalueren, analyseren of voorspellen om u marketingberichten te sturen over de producten of diensten die het meest geschikt voor u zijn.

De verwerkingsprocessen die we uitvoeren
 • Personalisatie van productaanbevelingen

 • Gepersonaliseerde advertenties van derden Google, Google Search Partners, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, Youtube, Pinterest, Bing.

 • Gepersonaliseerde retargeted advertenties van derden Google, Google Search Partners, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, Youtube, Pinterest, Bing.

 • Herinneringen aan een vergeten digitaal winkelmandje

 • Directe of gerichte marketing via e-mail, sms of social media

De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Voor- en achternaam

 • IP-adres*

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Demografische gegevens

 • Transactiegegevens

 • Informatie opslaan en opzoeken met behulp van cookies

*Om uw privacy te beschermen hebben wij maatregelen genomen die voorkomen dat u wordt geïdentificeerd wanneer u onze website bezoekt. In het kader hiervan bewaren wij uitsluitend een versleutelde versie van uw IP-adres.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Legitiem belang Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor een relevante marketing van onze producten en diensten.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van 18 maanden. U kunt op elk gewenst moment in uw instellingen wijzigen welke marketing u te zien krijgt. U doet dit bij de betreffende derde dienstverlener. Via de onderstaande links kunt u bij al onze derde dienstverleners uw voorkeuren wijzigen.

Google: https://support.google.com

Facebook: https://www.facebook.com/help

Instagram: https://help.instagram.com

Snapchat: https://support.snapchat.com

TikTok: https://support.tiktok.com

Youtube: https://support.google.com/youtube

Pinterest: https://help.pinterest.com

Bing: https://privacy.microsoft.com

Wanneer we nieuwsbrieven en marketingberichten per sms versturen
De verwerkingsprocessen die we uitvoeren

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en marketingdiensten per sms, ontvangt u e-mail- en sms-berichten met inspiratie, aanbiedingen en persoonlijke aanbevelingen. We gebruiken uw bestel- en surfgeschiedenis met informatie over de producten waarin u geïnteresseerd bent om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen. Om onze nieuwsbrief te verbeteren en te ontwikkelen, analyseren we ook uw gebruik van onze nieuwsbrief en verzamelen we gegevens over de wijze waarop u de nieuwsbrieven opent en over de links in de nieuwsbrieven waar u op heeft geklikt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Informatie met betrekking tot uw gebruik van de nieuwsbrieven

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor een relevante marketing van onze producten en diensten. Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming en u kunt die toestemming te allen tijde intrekken.

Bewaartermijn

U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief beëindigen door de instructies in de e-mail te volgen. Doorgaans houdt dit in dat u op de afmeldlink aan het eind van het bericht klikt. Klik op de link om u af te melden of neem contact op met het merk of het bedrijf dat in het e-mailbericht of op de website wordt vermeld. Wanneer u zich op deze manier afmeldt, kunnen we u nog altijd e-mails sturen die geen marketingberichten zijn, zoals servicemeldingen of zakelijke informatie naar zakelijke klanten.

U kunt zich afmelden voor marketingberichten per sms via de link onder aan het bericht. Als u op de link klikt, wordt uw telefoonnummer verwijderd en ontvangt u geen sms-berichten meer van ons.

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice
De verwerkingsprocessen die we uitvoeren

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice, verzamelen we uw persoonsgegevens zodat we klantenservice kunnen bieden, en u kunnen identificeren als klant, uw vragen kunnen beantwoorden en uw klachten kunnen onderzoeken. Ook verzamelen we informatie aan de hand waarvan we uw bestelling kunnen volgen en eventuele klachten kunnen verwerken.

De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • Aankoopgegevens en bestelgeschiedenis

 • Technische gegevens, zoals taalinstellingen en IP-adres

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw legitieme belangen te waarborgen door klantenservice te bieden.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens totdat u ons vraagt om die te verwijderen.

Wanneer u zich aanmeldt voor ons loyaliteitsprogramma MD VIP Community 
Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?  

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor ons loyaliteitsprogramma MD VIP Community. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe verwerken we ze? 

Wanneer u zich aanmeldt als lid van de MD VIP Community verzamelen wij of verzoeken wij om persoonsgegevens met betrekking tot uw membership. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om uw membership te kunnen beheren en het niveau van uw membership, uw voordelen en de persoonlijke aanbiedingen die u ontvangt aan te kunnen passen op basis van uw persoonsgegevens en bestelgeschiedenis. 

Wanneer u zich aanmeldt als lid van de MD VIP Community ontvangt u een persoonlijke inlogcode waarmee u het volgende kunt bekijken:  

 • Uw bestelgeschiedenis  

 • Uw accountgegevens  

 • Uw membershipniveau en voordelen  

 • Uw persoonlijke aanbiedingen en vouchers  

De verwerkingsprocessen die we uitvoeren 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om informatie uit uw bestelgeschiedenis en andere informatie die u heeft verstrekt te analyseren en te combineren om uw membershipniveau, voordelen en persoonlijke aanbiedingen aan te kunnen passen.

De persoonsgegevens die worden verwerkt 
 • Voor- en achternaam 

 • E-mailadres 

 • Telefoonnummer 

 • Adres 

 • Geboortedatum 

 • Lidnummer 

 • Informatie met betrekking tot de overeenkomst tussen u en Maya Delorez

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens 

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is nodig zodat u zich kunt aanmelden als lid van de MD VIP Community. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming en u kunt die toestemming op elk moment intrekken. 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot u ervoor kiest om uw membership te beëindigen. Maya Delorez behoudt zich het recht voor om uw membership te beëindigen wanneer het inactief is of uw laatste geregistreerde aankoop meer dan 24 maanden geleden is. Maya Delorez behoudt zich tevens het recht voor om uw membership te beëindigen wanneer u zich niet houdt aan de overeengekomen voorwaarden. 

Wanneer u contact met ons heeft via social media of posts met ons deelt op social media
De verwerkingsprocessen die we uitvoeren

We communiceren met u en delen de posts en foto's waarin u ons heeft getagd of die u naar ons heeft gestuurd op onze social media.

De persoonsgegevens die worden verwerkt

Informatie uit uw profiel en uw posts

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming en u kunt die toestemming te allen tijde intrekken.

Bewaartermijn

Uw posts en opmerkingen worden weergegeven op onze social media totdat wij ervoor kiezen om ze te verwijderen of u ons vraagt om dat te doen.

Wanneer u een review van een product plaatst
De verwerkingsprocessen die we uitvoeren

Als u een aankoop heeft gedaan, sturen we u een e-mail om te vragen of u een review wilt schrijven over uw product(en). Die review publiceren we vervolgens op onze website. U kunt ook vrijwillig een review plaatsen op een van onze andere kanalen.

De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Informatie met betrekking tot uw review

 • Profiel op social media

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

We publiceren uw review uitsluitend met uw toestemming. U geeft toestemming door uw productreview te verzenden en kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken door ons te vragen om uw review te verwijderen.

Bewaartermijn

Informatie met betrekking tot uw review wordt weergegeven totdat wij ervoor kiezen om deze te verwijderen of u ons vraagt om dat te doen.

Wanneer u deelneemt aan een prijsvraag
De verwerkingsprocessen die we uitvoeren

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw deelname aan een prijsvraag te registreren overeenkomstig de regels van die specifieke prijsvraag. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om deelnemers aan een prijsvraag te identificeren en voor en na de prijsvraag met deze deelnemers te communiceren, en om winnaars te informeren en hun prijs te bezorgen.

De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Contactgegevens die u gebruikt om deel te nemen aan de prijsvraag. Hieronder vallen socialmediaprofielen, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Informatie over uw deelname aan de prijsvraag.

 • Contactgegevens om contact op te kunnen nemen met de winnaar en de prijs te kunnen bezorgen. Hieronder vallen voor- en achternaam, adres en telefoonnummer.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens om uw en onze legitieme belangen te waarborgen bij het deelnemen aan onze prijsvraag.

Bewaartermijn

Informatie met betrekking tot uw deelname aan de prijsvraag wordt weergegeven totdat wij ervoor kiezen om deze te verwijderen of u ons vraagt om dat te doen.

Wanneer wij producten en diensten ontwikkelen

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor het ontwikkelen van onze producten en/of diensten. Voor het ontwikkelen van onze producten en diensten gebruiken we echter meestal gegroepeerde statistische gegevens, en geen direct identificeerbare gegevens van u. We kunnen persoonsgegevens die we hebben verzameld in verband met uw gebruik van specifieke producten en/of diensten van Maya Delorez combineren met andere persoonsgegevens die we van u bezitten, tenzij deze persoonsgegevens voor een ander doel zijn verzameld.

Om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van accounting en rapportage
De verwerkingsprocessen die we uitvoeren

We verzamelen en bewaren persoonsgegevens voor accounting- en rapportagedoeleinden.

De persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Voor- en achternaam

 • Betalingsgeschiedenis

 • Informatie die de basis vormt voor rapportage

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van accounting en rapportage te kunnen voldoen.

Bewaartermijn

Accounting- en rapportagedocumenten en de bijbehorende persoonsgegevens worden gedurende een periode van zeven (7) jaar bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in Zweden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Overdracht van persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden onder de voorwaarden die in dit beleid worden beschreven of indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht.

Dienstverleners en andere bevoegde derden

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan derden die bevoegd zijn om namens Maya Delorez persoonsgegevens te verwerken voor de in dit beleid beschreven doeleinden, zoals technologische, logistieke, e-commerce-, marketing- en andere diensten. Deze partijen hebben niet het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld. Wij eisen van hen dat zij handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving en met dit beleid, en dat ze passende veiligheidsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.

Onze producten of diensten kunnen ook koppelingen bevatten naar websites van andere bedrijven en diensten van derden die een eigen privacybeleid hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke diensten van derden en we raden u aan om het privacybeleid zorgvuldig te lezen.

De onderstaande lijst vermeldt derde dienstverleners met wie onze database en de inhoud ervan worden gedeeld.

Google: https://policies.google.com/privacy

Facebook: https://facebook.com/policy

Instagram: https://help.instagram.com

Youtube: https://policies.google.com/privacy

Snapchat: https://snap.com/privacy/privacy-policy

Bing: https://privacy.microsoft.com/privacystatement

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Klarna: https://klarna.com/legal/terms/privacy

Adyen: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Yotpo: https://www.yotpo.com/privacy-policy/

Ingrid: https://www.ingrid.com/privacy-policy

Voyado: https://voyado.com/privacy-policy/

Internationale overdracht

Onze producten en diensten kunnen worden geleverd met behulp van bronnen en servers in verschillende landen wereldwijd. Dat betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten het land waar u gebruikmaakt van onze diensten, waaronder landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar het beschermingsniveau wellicht niet adequaat wordt geacht door de Europese Commissie. In dergelijke gevallen treffen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, overeenkomstig de geldende wetgeving. Voor internationale overdrachten van uw persoonsgegevens vertrouwen wij in het algemeen op voorwaarden die gebaseerd zijn op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie.

Overige informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen of anderszins verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten ter verdediging van de legitieme belangen van Maya Delorez, bijvoorbeeld in civiele of strafrechtelijke procedures.

Gegevens van minderjarigen

Maya Delorez streeft ernaar te voorkomen dat er gegevens worden verzameld van of transacties worden aangegaan met personen die minderjarig zijn (volgens de lokale wetgeving in hun respectievelijke land). Onze databases kunnen echter persoonsgegevens bevatten van kinderen doordat het niet altijd mogelijk is om de precieze leeftijd van een gebruiker vast te stellen. We behouden ons het recht voor om onze diensten te weigeren aan klanten die minderjarig zijn of van wie we redelijkerwijs kunnen vermoeden dat ze minderjarig zijn. Ons beleid is erop gericht te voorkomen dat minderjarigen zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd producten of diensten aankopen of andere rechtshandelingen verrichten met betrekking tot onze producten en diensten, tenzij wettelijk anders is toegestaan. Bent u minderjarig maar heeft u toestemming van uw ouder of voogd, dan moet u deze toestemming op verzoek kunnen overleggen.

Gegevensbeveiliging

Maya Delorez neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de risico's die verbonden zijn aan het verstrekken en verwerken van persoonsgegevens te voorkomen en beperken. Dergelijke beveiligingsmaatregelen omvatten, waar nodig, het gebruik van firewalls, beveiligde serverfaciliteiten, encryptie, passende systemen en processen voor het beheer van toegangsrechten, een zorgvuldige selectie van processors, opleiding van het personeel dat betrokken is bij de verwerking en andere noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking. Waar nodig gebruiken we ook back-ups en andere soortgelijke middelen om accidentele schade aan of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als een bepaald deel van een Maya Delorez-website online transacties ondersteunt, gebruiken we beveiligingsmaatregelen die aan de industrienorm voldoen, zoals de maatregelen die beschikbaar zijn via Secure Sockets Layer (SSL), om de vertrouwelijkheid en veiligheid van online transacties te waarborgen.

Gebruik van cookies en webbakens

Maya Delorez maakt voor haar websites gebruik van cookies, webbakens (pixeltags) en andere trackingtechnologie voor de volgende doeleinden: webstatistieken, verkoop en reclame, gebruikerservaring en functionaliteit. Via dit beleid bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag van cookies en andere lokale opslagtechnologieën, bakens en andere informatie op uw apparaten, en met toegang tot dergelijke cookies en lokale opslagtechnologieën, bakens en informatie door ons en door onze partners.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en informatie bevatten over de delen van onze website die u heeft bezocht. De term 'cookies' kan ook verwijzen naar andere technische oplossingen. Cookies zijn betrouwbare bestanden die geen programmacode omvatten, geen virussen kunnen overdragen en niet kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over waar u uw computer voor gebruikt. Sommige van onze zakelijke partners van wie content is gelinkt naar of door onze website kunnen ook gebruikmaken van cookies. Wij hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies.

Wat zijn webbakens?

Webbakens (pixeltags/pixels) zijn meestal grafische afbeeldingen die op een website worden geplaatst.  Ze worden gebruikt om bezoekers van een website te tellen en/of om toegang te krijgen tot bepaalde cookies. Webbakens verzamelen doorgaans geen andere informatie dan wat uw browser ons verstrekt als standaardonderdeel van elke internetcommunicatie en we gebruiken webbakens niet om individuele gebruikers te identificeren. Als u cookies uitschakelt, kan het webbaken uw specifieke activiteit niet meer volgen. Het webbaken kan echter doorgaan met het verzamelen van informatie over bezoeken vanaf uw IP-adres, maar dergelijke informatie zal niet langer persoonlijk identificeerbaar zijn.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Als u cookies wilt uitschakelen of op de hoogte wilt worden gesteld voordat ze worden geïnstalleerd, kunt u dit aangeven in de instellingen van uw browser. Lees hier meer over het beheer van cookies. https://www.aboutcookies.org/. Houd er rekening mee dat wij bepaalde diensten niet kunnen leveren of dat u bepaalde delen van deze site niet kunt bekijken als u cookies heeft uitgeschakeld. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het beheer van cookies in elke browser.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome

Safari (Iphone): https://support.apple.com

Safari (Mac): https://support.apple.com/guide/safari/mac

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Samsung Internet (Mobile): https://www.samsung.com

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Opera: https://help.opera.com

Uw rechten
Recht op informatie

In dit beleid informeren wij u over hoe wij de bepalingen van de AVG naleven.

Recht op toegang

U heeft het recht om informatie te vragen over en toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij van en over u hebben verzameld. U heeft ook het recht om de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld op te vragen en te ontvangen. Wij zullen deze gegevens verstrekken in een algemeen gebruikt elektronisch formaat.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om te verzoeken dat wij onvolledige of onjuiste persoonsgegevens aanvullen of corrigeren.

Recht op verwijdering en beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat wij onvolledige, onjuiste, onnodige of verouderde persoonsgegevens die we van u bezitten anonimiseren of verwijderen. Persoonsgegevens die we nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen of die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moeten worden bewaard, kunnen wij echter niet verwijderen.

Wanneer u meent dat a) de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld onjuist zijn; b) u uw persoonsgegevens niet wilt laten verwijderen terwijl het verwerken van deze gegevens als onwettig wordt beschouwd of ze niet langer nodig zijn; of c) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er nog wordt gekeken of er sprake is van rechtmatige gronden voor verwerking, kunt u verzoeken tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, distributie van reclame, profilering of marktonderzoeken. Wanneer uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, heeft u bovendien het recht uw toestemming voor een dergelijke verwerking te allen tijde in te trekken.

Wanneer u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u dat overeenkomstig de toepasselijke wetgeving doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in het marketingmateriaal of hieronder in dit beleid worden vermeld. In sommige gevallen, met name als u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen of de verwerking ervan staken, kan dit ook betekenen dat wij de dienstverlening aan u niet kunnen voortzetten. Wij raden u aan de beschikbare profielbeheertools te gebruiken voor bovenstaande doeleinden, aangezien dergelijke tools u vaak directe toegang geven tot uw persoonsgegevens en u in staat stellen deze efficiënt te beheren.

Wij wijzen u erop dat wij u mogelijk moeten identificeren en om aanvullende informatie moeten vragen om aan uw bovenstaande verzoeken te kunnen voldoen. Houd er ook rekening mee dat de geldende wetgeving beperkingen en andere bepalingen kan bevatten die van toepassing zijn op uw bovengenoemde rechten.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, waarna wij u moeten informeren over rechtmatige gronden voor onze verwerking.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen en te gebruiken voor een andere gegevensbeheerder, bijvoorbeeld om uw gegevens over te dragen naar socialmediaservices. Wij zijn verplicht om een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens te faciliteren.

Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Maya Delorez niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming of dat Maya Delorez uw rechten onvoldoende heeft gewaarborgd, kunt u een klacht indienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Beheerder van uw persoonsgegevens en contractuele clausules

De beheerders die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

Maya Delorez AB

Ondernemingsnummer: 559141-7620

Sidenvävargatan 11

753 19 Uppsala

en/of

bedrijven van de Maya Delorez-groep waarvan u de websites, software, producten of diensten gebruikt. Naam en vestigingsadres worden verstrekt tijdens het aankoop- of registratieproces.

en/of

bedrijven van de Maya Delorez-groep die uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing of soortgelijke doeleinden. Naam en vestigingsadres worden vermeld in het marketingmateriaal dat u heeft ontvangen.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of wilt u een van uw rechten uitoefenen zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via privacy@mayadelorez.com of het onderstaande postadres.

Maya Delorez AB

Att: Privacy

Sidenvävargatan 11

753 19 Uppsala

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wanneer we onze verwerkingsprocedures voor persoonsgegevens wijzigen, zullen we dit privacybeleid bijwerken. We zullen de meest recente versie van het beleid ook op onze website publiceren.