Integritetspolicy

2018-05-10 (uppdaterad 2022-08-31)

Detta är Maya Delorez AB:s integritetspolicy, även benämnd som ”Maya Delorez”, “vi”, ”vår” och ”oss”. Med denna integritetspolicy redovisar vi för vårt arbete i enlighet med lagen om GDPR.
Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Denna GDPR policy gäller de personuppgifter vi samlar in inom vår verksamhet. Detta gäller uppgifter insamlade i samband med våra produkter och tjänster eller från andra interaktioner med oss där en länk eller annan lämplig hänvisning till införlivandet av denna policy har gjorts. Policyn är utformad för att hjälpa dig att förstå vilken typ av personuppgifter vi samlar in samt hur vi behandlar och använder informationen. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som indirekt eller direkt kan härleda till en idag levande person. Inom lagen GDPR omfattas elektronisk information såsom IP-nummer, GEO-location, viss meta-data, fotografier och registreringsnummer med mera. Lagen är bred för att skydda dig och din information.

Datakvalitet och retention

Maya Delorez vidtar åtgärder för att hålla de personuppgifter vi har korrekta och aktuella, och vi vidtar även åtgärder för att radera föråldrade eller på annat sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter. Vissa av våra produkter och -tjänster kan låta dig hantera din profil och informationen i en sådan profil. Vi uppmanar dig att hålla din profil uppdaterad för att se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Kom ihåg att för sådana elektroniska tjänster där du kan hantera din profil är det ditt ansvar att tillhandahålla oss med rätt information samt att uppdatera de personuppgifter som du har gett oss vid eventuella ändringar. Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för det aktuella ändamålet eller så länge som krävs enligt gällande lagar.

Delning av din information

”Maya Delorez” avseende Maya Delorez AB är personuppgiftsansvarig. Vi kan komma att samla in och dela din information inom koncernen om det är nödvändigt för att fullfölja vårt avtal gentemot dig eller om det är inom korrekt område. Delar vi information om dig till tredjepart, exempelvis våra samarbetspartners såsom transportbolag, kundtjänstföretag, revisorer eller liknande är dessa våra personuppgiftsbiträden och där deras användning av dina personuppgifter regleras i avtal för att skydda dig. I enlighet med denna policy är du införstådd med och samtycker till att dina personuppgifter som samlats in kan användas av och för ett eller flera av Maya Delorez koncernföretag. Vi använder inte den insamlade informationen för, i, eller till andra områden än det informationen ursprungligen samlades in kring. Således samlar vi in information när du är i kontakt med oss och denna information använder vi enbart inom vårt företag samt koncernföretag.

Delning av din information utanför EU/EES

Vi delar din information till tredjepart utanför EU/EES och har säkerställt att säkerhetsnivån är i linje med vad lagen om GDPR kräver. Delningen sker till program som vi behöver för att tillhandahålla vår tjänst till kunder och besökare.

Sammanslagningar och förvärv

Om vi beslutar att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra företag, i vissa länder, kan detta innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare för sådana transaktioner.

När hanterar vi dina personuppgifter?

 • När du besöker vår hemsida samt vid utveckling av hemsidan.
 • När du genomför ett köp.
 • I samband med marknadsföring och annonsering.
 • I samband med nyhetsbrevutskick och SMS-baserad marknadsföring.
 • När du kontaktar vår kundtjänst.
 • När du registrerar dig i vårt lojalitetsprogram MD VIP Community. 
 • När du interagerar med oss i sociala medier samt vid delning av dina inlägg på sociala medier.
 • När du gör en produktrecension.  
 • När du deltar i våra tävlingar.
 • Vid utveckling av produkter och tjänster.
 • För att följa bokförings -och redovisningslagstiftning.
 • När du är i kontakt med våra företagsrepresentanter.
 • När du är i kontakt med oss i eventsammanhang.

När vi hanterar dina personuppgifter kan vi be dig om information som rör din person samt sådana uppgifter som används för att identifiera dig samt verifiera användare och deras handlingar, eller information som kan behövas för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt eller för att kommunicera med dig. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att säkerställa funktionaliteten och säkerheten för våra produkter och tjänster, samt för att förhindra och upptäcka bedrägerier och andra missförhållanden.

Vi kan också samla in annan information som du tillhandahåller, till exempel dina samtycken, preferenser och feedback, information om dina enheter och annan sådan information du tillhandahåller oss. Observera att viss icke-identifierbar information, som samlats in från dig, kan bli personligt identifierbar när du ger oss dina personuppgifter. Vissa av våra tjänster kan även ge dig möjlighet att skicka information om andra personer, till exempel om du beställer en produkt som du önskar att vi skickar direkt till en annan mottagare.

Rättslig grund – Samtycke

Om ett samtycke från dig till behandling av personuppgifter, som beskrivs i denna policy, är obligatoriskt enligt gällande lag kommer sådant samtycke att erhållas med lämplig mekanism. Till exempel en checkbox vilken, om ifylld, anger ditt samtycke, val av tekniska inställningar för en tjänst eller webbplats eller annat uttalande eller beteende som tydligt anger att du accepterar behandlingen beroende på produkt, webbplats, tjänst eller program du använder.

Rättslig grund – Berättigat intresse

I vissa fall behandlar Maya Delorez dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi genom att göra en intresseavvägning har kommit fram till att våra legitima intressen för behandlingen av personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade.

Uppgifter erhållna från tredje part

Förutom de personuppgifter vi erhåller av dig kan vi i enlighet med gällande lagar få vissa personuppgifter från listuthyrningsföretag och andra offentligt tillgängliga källor. Detta kan inkludera personuppgifter som till exempel kreditinformation och adressuppdateringar.

Syftet med bearbetningen

Maya Delorez behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy och/eller ytterligare tjänstespecifika sekretessuppgifter. Observera att ett eller flera syften kan gälla samtidigt.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur behandlar vi dem?

När du besöker vår hemsida samt vid utveckling av hemsidan

När du besöker vår hemsida samlar vi in uppgifter från dig såsom meta-data, IP-nummer samt profilerar dig gentemot informationen du har utifrån dina sociala medier. Vanligtvis kan du besöka våra webbplatser utan att behöva identifiera dig själv. Dock samlar vi in vissa tekniska uppgifter, som standard, genom att använda cookies. Se mer i avsnittet ”Användning av cookies och webb-beacons”. Vi samlar in data, från den enhet du använder när du nyttjar våra tjänster, för att kunna analysera hur vår hemsida används och genom detta förbättra hemsidan samt våra produkter och tjänster, för att de ska bli mer användarvänliga. Vi presenterar även anpassad marknadsföring för dig baserat på denna analys.

Personuppgiftsbehandling som utförs

För att förbättra vår hemsida och våra produkter använder vi analyseringsprogram och pixlar. Mer om detta finns att läsa i avsnittet ”Användning av cookies och webb-beacons”. Informationen som samlas in inkluderar nedan personuppgifter tillsammans med annan sådan teknisk information som din webbläsare tillhandahåller oss med, eller som kan samlas in i samband med vissa produkter och tjänster. De personuppgifter som samlas in används för att optimera hemsidan för att ge dig som besökare en bra användarupplevelse.

Personuppgifter som behandlas

 • IP-adress. *
 • Åtkomsttider.
 • Webbplatsen du länkades från.
 • Sidor du besöker.
 • Länkar du använder.
 • Annonser och annat innehåll du visat.
 • Information om dina enheter.
 • Platsangivelser.
 • Demografisk information såsom ålder, kön, språkpreferenser.

*För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig när du besöker vår webbplats och vi lagrar därför endast en krypterad version av din IP-adress.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar endast dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och du kan även hindra Google Analytics från att använda dina personuppgifter genom att ladda ner och installera följande webbläsartillägg: https://tools.google.com

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter för en period om 26 månader.

När du genomför ett köp

Personuppgiftsbehandling som utförs

När du genomför ett köp hos oss samlar vi in eller begär personlig information gällande ditt köp. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna administrera ditt köp och vi behöver informationen för att kunna skicka order -och leveransbekräftelser, leverera den köpta produkten och hantera betalning samt reklamations -och garantiärenden. Vi samlar också in uppgifter om du är i kontakt med vår kundtjänst i samband med köpet.

Personuppgifter som behandlas

 • För -och efternamn.
 • Adress.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Betalningsinformation.
 • Köpinformation, till exempel vilken produkt som har beställts eller om produkten ska levereras till en annan adress.
 • Köphistorik.
 • Ordernummer.
 • Medlemsnummer.
 • IP-adress. *
 • Användaruppgifter för mina sidor.
 • Detaljer om avtal mellan dig och Maya Delorez.
 • Annan information om ditt köp.

*För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig när du besöker vår webbplats och vi lagrar därför endast en krypterad version av din IP-adress.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringsperiod

Vid köp lagrar vi dina uppgifter i sju (7) år för att följa gällande bokföringslag i Sverige.

I samband med marknadsföring och annonsering

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för marknadsföringssyften genom att visa dig erbjudanden och anpassad marknadsföring, som vi tror kan vara av intresse för dig. Marknadsföringsändamål kan innefatta att vi använder dina personuppgifter för direkt och riktad personlig marknadsföring eller för att genomföra en marknadsundersökning och för att kommunicera våra produkter, tjänster eller kampanjer via vår egen eller tredjeparts elektroniska eller andra tjänster. Vissa av våra produkter och tjänster kan även användas för att marknadsföra andra företags produkter och tjänster. Maya Delorez lämnar dock inte ut dina personuppgifter till dessa företag för marknadsföringssyften utan ditt föregående samtycke.

Profilering och individanpassning

Vi kan även behandla och använda dina personuppgifter för profilering och individanpassning för sådana ändamål som riktad marknadsföring och förbättring av våra produkter eller tjänster. Vi kan också skapa aggregerad och statistisk information utifrån dina personuppgifter. Profilering och individanpassning innefattar automatisk bearbetning av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga dina personliga preferenser eller intressen för att skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter eller tjänster som är bäst lämpade för dig.

Personuppgiftsbehandling som utförs

 • Anpassning av produktrekommendationer.
 • Anpassad annonsering hos tredjepartstjänster: Google, inklusive Google sökpartners, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, Youtube, Pinterest, Bing.
 • Anpassad retargeting annonsering hos tredjepartstjänster: Google, inklusive Google sökpartners, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Youtube, Pinterest, Bing.
 • Påminnelse om kvarglömd digital varukorg.
 • Direkt och riktad marknadsföring via e-post, SMS eller sociala medier.

Personuppgifter som behandlas

 • För -och efternamn.
 • IP-adress. *
 • Adress.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Demografisk information.
 • Transaktionsdata.
 • Lagring och hämtning av information via cookies.

*För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig när du besöker vår webbplats och vi lagrar därför endast en krypterad version av din IP-adress.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter för en period om 18 månader. Du kan när som helst ändra dina inställningar gällande vilken marknadsföring du ser. Detta gör du hos respektive tredjepartstjänst. Du kan uppdatera dina preferenser hos våra tredjepartsleverantörer via länkarna nedan.

Google: https://support.google.com

Facebook: https://www.facebook.com/help

Instagram: https://help.instagram.com

Snapchat: https://support.snapchat.com

TikTok: https://support.tiktok.com

Youtube: https://support.google.com/youtube

Pinterest: https://help.pinterest.com

Bing: https://privacy.microsoft.com

I samband med nyhetsbrevutskick och SMS-baserad marknadsföring

Personuppgiftsbehandling som utförs

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev och vår SMS-baserade marknadsföring kommer du att få e-postmeddelanden och SMS med inspiration, erbjudanden och personliga rekommendationer. Vi använder din köp -och webbhistorik samt information om vilka produkter du är intresserad av, för att skräddarsy de erbjudanden vi skickar till dig. För att kunna förbättra och utveckla våra nyhetsbrev analyserar vi även ditt användande av våra nyhetsbrev och samlar in data om hur du öppnat nyhetsbreven samt vilka länkar i nyhetsbrevet du klickat på.

Personuppgifter som behandlas

 • För -och efternamn.
 • Adress.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Information gällande ditt användande av nyhetsbrev.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster. Behandlingen av personuppgifter sker med ditt samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringsperiod

Du kan säga upp din prenumeration av våra nyhetsbrev genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet, normalt via en ”avsluta prenumerationen”-länk längst ner i e-postmeddelandet. Klicka på länken för att avsluta din prenumeration eller kontakta respektive varumärke eller koncernföretag som anges i e-postmeddelandet och på deras webbplats. Om du avregistrerar dig kan vi fortfarande skicka dig e-postmeddelanden som inte rör marknadsföring, till exempel servicemeddelanden eller affärsrelaterad information till företagskunder.

Du kan avregistrera dig från våra textbaserade marknadsföringsmeddelanden genom att använda länken i slutet av meddelandet. Genom att klicka på länken kan du välja att radera ditt telefonnummer vilket innebär att du inte längre kommer få några marknadsföringsmeddelanden från oss.

När du kontaktar vår kundtjänst

Personuppgiftsbehandling som utförs

När du kontaktar vår kundtjänst samlar vi in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla kundservice och för att kunna identifiera dig som kund, besvara frågor och utreda klagomål. Vi samlar även in information för att kunna spåra din beställning och hantera reklamationsärenden.

Personuppgifter som behandlas

 • För -och efternamn.
 • E-postadress.
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • Uppgifter om köp och köphistorik.
 • Tekniska data såsom språkinställning och IP-adress.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose ditt berättigande intresse genom att tillhanda hålla kundtjänst.

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter tills du ber oss att radera dem.  

När du registrerar dig i vårt lojalitetsprogram MD VIP Community 

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur behandlar vi dem? 

När du registrerar ditt medlemskap i MD VIP Community samlar vi in eller begär personlig information gällande ditt medlemskap. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap, och utifrån dina personliga uppgifter och köp- och orderhistorik kunna anpassa din medlemsnivå, förmåner och personliga erbjudanden som skickas till dig. 

När du registrerar ditt medlemskap i MD VIP Community kommer du att få ett personligt inlogg där du får möjlighet att se:  

 • Din köp- och orderhistorik 
 • Dina kontouppgifter  
 • Din medlemsnivå och förmåner  
 • Dina personliga erbjudanden och bonuscheckar

Personuppgiftsbehandling som utförs

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna analysera och samköra sådan information som framgår av din order- och köphistorik samt andra uppgifter du lämnat eller angett för att kunna anpassa din medlemsnivå, förmåner och personliga erbjudanden till dig. 

Personuppgifter som behandlas

 • För -och efternamn. 
 • E-postadress. 
 • Telefonnummer. 
 • Adress. 
 • Födelsedatum. 
 • Medlemsnummer. 
 • Detaljer om avtal mellan dig och Maya Delorez. 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för att du ska kunna registrera ditt medlemskap i MD VIP Community. Behandlingen av personuppgifter sker med ditt samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke. 

Lagringsperiod

Dina personuppgifter sparas tills dess att du väljer att avsluta ditt medlemskap. Maya Delorez förbehåller sig rätten att avsluta ditt medlemskap om det har varit inaktivt eller om ditt senaste registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan. Maya Delorez förbehåller sig även rätten att avsluta medlemskapet om du inte följer de överenskomna villkoren. 

När du interagerar med oss i våra sociala medier samt vid delning av dina inlägg på sociala medier

Personuppgiftsbehandling som utförs

Vi kommunicerar med dig och vi delar dina inlägg och bilder, som du taggat oss i eller som du har skickat till oss, på våra sociala medier.

Personuppgifter som behandlas

Information från din profil och dina inlägg.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Behandlingen av personuppgifter sker med ditt samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringsperiod

Dina inlägg och kommentarer kommer att vara synliga i våra sociala medier tills vi väljer att radera dem eller tills du ber oss att ta bort dem.

När du gör en produktrecension

Personuppgiftsbehandling som utförs

Efter att du genomfört ett köp skickar vi ett e-postmeddelande till dig där vi ber dig att recensera produkten/produkterna du har köpt. Vi publicerar sedan din recension på vår hemsida. Du kan också frivilligt lämna en recension i någon av våra andra kanaler.

Personuppgifter som behandlas

 • För -och efternamn.
 • E-postadress.
 • Information gällande din recension.
 • Profil på sociala medier.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Vi publicerar endast din recension med ditt samtycke. Du samtycker genom att lämna en produktrecension och du kan när som helst återkalla ditt samtycke och be oss att ta bort recensionen.

Lagringsperiod

Information gällande din recension kommer att vara synlig tills vi väljer att radera den eller tills du ber oss att ta bort recensionen.

När du deltar i våra tävlingar

Personuppgiftsbehandling som utförs

Vi använder dina personuppgifter för att administrera deltagande i tävlingen, i enlighet med reglerna för den specifika tävlingen. Vi kan också använda informationen för att identifiera tävlingsdeltagare och för att kommunicera med tävlingsdeltagare innan och efter tävlingen samt för att utse vinnare och förmedla vinster.

Personuppgifter som behandlas

 • Kontaktuppgifter som du använder för att delta i tävlingen. Till exempel profil i sociala medier, för -och efternamn, e-postadress och telefonnummer.
 • Information gällande ditt tävlingsbidrag.
 • Kontaktuppgifter för att kunna kontakta vinnaren av tävlingen samt för att kunna skicka vinsten till denna. Till exempel för -och efternamn, adress och telefonnummer.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna deltaga i våra tävlingar.

Lagringsperiod

Information gällande ditt tävlingsdeltagande kommer att vara synlig tills vi väljer att radera den eller tills du ber oss att ta bort tävlingsbidraget.

Vid utveckling av produkter och tjänster

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att utveckla våra produkter och/eller tjänster. Men för det mesta använder vi endast aggregerad och statistisk information i utvecklingen av våra produkter och tjänster och inte data som är direkt identifierbara för dig. Vi kan kombinera personuppgifter insamlade i samband med din användning av en särskild Maya Delorez-produkt och/eller -tjänst med andra personuppgifter vi kan ha om dig, förutom när sådana personuppgifter samlades in för ett annat ändamål.

För att följa bokförings -och redovisningslagstiftning

Personuppgiftsbehandling som utförs

Vi samlar in och sparar personuppgifter för bokförings -och redovisningssyften.

Personuppgifter som behandlas

 • För -och efternamn.
 • Betalningshistorik.
 • Information som utgör underlag för redovisning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna följa de skyldigheter vi har gällande bokförings -och redovisningslagstiftning.

Lagringsperiod

Bokförings -och redovisningsunderlag samt inkluderade personuppgifter sparas för en period om sju (7) år enligt gällande bokföringslagstiftning i Sverige.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part uteslutande enligt angivet i denna policy eller enligt tvingande lagstiftning.

Tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredjepartsleverantörer

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part som är auktoriserad att behandla personuppgifter, på uppdrag av Maya Delorez, för de ändamål som beskrivs i denna policy, till exempel för teknik, logistik, e-handel, marknadsföring och andra tjänster. Sådana parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än för vad dina personliga data samlades in, och vi kräver att de agerar konsekvent med tillämpliga lagar och denna policy samt att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Våra produkter eller tjänster kan också innehålla länkar till andra företags webbplatser och andra tredjepartstjänster som har en egen integritetspolicy. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll hos sådana tredjeparterstjänster och vi rekommenderar därför att du noggrant läser igenom integritetspolicyn för sådana tjänster.

Se nedan vilka tredjepartsleverantörer vår databas och dess innehåll delas med.

Google: https://policies.google.com/privacy

Facebook: https://facebook.com/policy

Instagram: https://help.instagram.com

Youtube: https://policies.google.com/privacy

Snapchat: https://snap.com/privacy/privacy-policy

Bing: https://privacy.microsoft.com/privacystatement

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Klarna: https://klarna.com/privacy

Adyen: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Yotpo: https://www.yotpo.com/privacy-policy/

Ingrid: https://www.ingrid.com/privacy-policy

Voyado: https://voyado.com/privacy-policy/

Internationella överföringar

Våra produkter och tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som finns i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter överföras utanför det land där du använder våra tjänster, även till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA), där skyddsnivån kanske inte anses lämplig enligt Europeiska kommissionen. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att ett adekvat skydd för dina personuppgifter lämnas enligt vad som krävs enligt gällande lagar. För internationella överföringar av dina personuppgifter förlitar vi oss i allmänhet på avtal som baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Övriga upplysningar

Vi kan lämna ut och på annat sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar för att försvara Maya Delorez legitima intressen, till exempel i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.

Uppgifter om minderåriga

Maya Delorez försöker att inte samla in någon information från eller engagera sig i transaktioner med personer som är under laglig ålder i deras respektive land. Våra databaser kan dock innehålla personuppgifter för barn på grund av att det inte alltid är möjligt att bestämma användarens ålder. Vi förbehåller oss rätten att blockera tjänsten från någon som är eller som vi rimligen misstänker vara minderårig. Vår policy är att begära att minderåriga inte gör inköp av eller bedriver andra rättsakter om våra produkter och tjänster utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, om inte annat tillåts via gällande lag. Om du är minderårig men har din vårdnadshavares samtycke måste du kunna bevisa att sådant samtycke finns på begäran.

Datasäkerhet

Maya Delorez genomför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga och minimera risker i samband med tillhandahållande och behandling av personuppgifter. Sådana säkerhetsåtgärder omfattar i förekommande fall användning av brandväggar, säkra serveranläggningar, kryptering, implementering av korrekta system och processer för hantering av åtkomsträttigheter, noggrant urval av processorer, utbildning av personal som är involverad i behandlingen och andra nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter mot obehörig användning eller utlämning. Vid behov kan vi också spara säkerhetskopior och använda andra sådana medel för att förhindra oavsiktlig skada eller förstörelse av dina personuppgifter. Om en viss del av en Maya Delorez-webbplats stödjer online transaktioner, använder vi en säkerhetsåtgärd för industristandard, som den som är tillgänglig via Secure Sockets Layer (”SSL”), för att skydda sekretessen och säkerheten för online-transaktioner.

Användning av cookies och webb-beacons

Maya Delorez använder cookies, webb-beacons (pixeltaggar) och annan spårningsteknolog, på våra webbplatser, för följande ändamål: webbstatistik, försäljning och reklam, användarupplevelse och funktionalitet. Genom denna policy bekräftar du och godkänner lagring av cookies, andra lokala lagringstekniker, webb-beacons och annan information om dina enheter och tillgången till sådana cookies, lokala lagringstekniker, webb-beacons och information av oss och av nämnda parter.

Vad är cookies?

Cookies är en liten datafil som placeras på din dators hårddisk och som innehåller information om vilka delar av vår webbplats du har besökt. Uttrycket ”cookies” kan även inkludera andra tekniker. Cookies är tillförlitliga filer och kan inte utföra programkod, överföra virus eller användas för att samla information om vad du annars använder din dator till. Vissa av våra affärspartners vars innehåll är länkat till eller från vår hemsida kan också använda cookies. Vi har dock inte tillgång till eller kontroll över dessa cookies.

Vad är webbfyrar (webb-beacons)?

Webb-beacons (pixeltaggar/webbfyrar) är typiskt grafiska bilder som placeras på en webbplats. De används för att räkna besökare till webbplatsen och/eller för att komma åt vissa cookies. Webb-beacons samlar vanligtvis inte in någon annan information än vad din webbläsare ger oss som standard vid någon internetkommunikation och vi använder inte webb-beacons för att identifiera enskilda användare personligen. Om du stänger av cookies kommer webb-beaconet inte längre att kunna spåra din specifika aktivitet. Webb-beaconet kan emellertid fortsätta samla information om besök från ditt IP-nummer, men sådan information kommer inte längre att vara personligt identifierbar.

Hur kan jag blockera användningen av cookies?

Om du vill inaktivera cookies eller om du vill bli underrättad innan de placeras ut kan du ange detta i dina webbläsarinställningar, du hittar mer information om hur du hanterar cookies här: https://www.aboutcookies.org/. Notera att vi kanske inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller du kanske inte kan visa vissa delar av webbplatsen om du har inaktiverat cookies. Mer information om hur du hanterar cookies i respektive webbläsare finns i länkarna nedan.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome

Safari (Iphone): https://support.apple.com

Safari (Mac): https://support.apple.com

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Samsung Internet (Mobile): https://www.samsung.com

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Opera: https://help.opera.com

Dina rättigheter

Rätt till information

Vi ger dig med denna policy information om hur vi arbetar i enlighet med lagen om GDPR.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära ut information om och få tillgång till de personuppgifter vi har samlat in från och om dig. Du har också rätt att begära och ta emot personuppgifter som vi samlat in, om dig, på ett vanligt och maskinläsbart formulär.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi kompletterar eller rättar ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till radering och begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi anonymiserar eller raderar ofullständiga, felaktiga, onödiga eller föråldrade personuppgifter vi håller om dig. Vi kan emellertid inte ta bort sådana personuppgifter som är nödvändiga för att följa bindande lagliga skyldigheter eller om personuppgifterna måste behållas enligt gällande lagar.

Om du anser att dina personuppgifter som samlats in av oss är felaktiga, du inte vill att dina personuppgifter ska raderas där behandlingen av dina personuppgifter bedömts vara olaglig eller personuppgifterna inte längre är nödvändiga, eller om du har invänt mot bearbetningen och förekomst av legitima grunder för bearbetning fortfarande är under övervägande, kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också̊ när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, sändning av reklammaterial, profilering eller för marknadsundersökningar. Vidare där dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling när som helst.

Om du vill utnyttja dina rättigheter som nämns ovan kan du, i enlighet med gällande lagar, utöva sådana rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktpunkter som anges i marknadsföringsmaterialet eller nedan i denna policy. I vissa fall, särskilt om du vill att vi ska radera eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, kan det också innebära att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi uppmanar dig att använda tillgängliga verktyg för hantering av profiler för ovanstående ändamål, eftersom sådana verktyg ofta ger dig direkt tillgång till dina personuppgifter och låter dig hantera dem effektivt.

Observera att vi kan behöva identifiera dig och be om ytterligare information för att kunna uppfylla dina ovanstående önskemål. Observera också att gällande lag kan innehålla begränsningar och andra bestämmelser som gäller dina ovanstående rättigheter.

Rätt till att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst invända mot vår behandling och vi måste då redogöra för dig att det finns berättigade skäl till vår behandling.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och använda dina personuppgifter för användande av dem hos en annan personuppgiftsansvarig, till exempel flytta uppgifter mellan två olika sociala medietjänster. I detta fall är vi skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att Maya Delorez behandling av dina personuppgifter är inkonsekvent med gällande dataskyddslagar eller att Maya Delorez inte har säkerställt dina rättigheter tillräckligt kan du göra ett klagomål hos den lokala tillsynsmyndigheten med ansvar för dataskyddsåtgärder.

Registeransvarig för dina personuppgifter och avtalsbeskrivningar

De registeransvariga vilka ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Maya Delorez AB

Organisationsnummer: 559141–7620

Sidenvävargatan 11

753 19 Uppsala

och/eller,

Maya Delorez koncernföretag vars webbsida, program, produkt eller tjänst du använder. Namn och registrerad adress finns tillgänglig under köp- eller registreringsprocessen.

och/eller i förekommande fall,

Maya Delorez koncernföretag som använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller liknande ändamål. Namn och registrerad adress finns tillgängligt i marknadsföringsmaterialet som du mottagit.

Kontaktuppgifter

Har du frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter eller önskar du utöva någon av dina rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning, kontakta oss på [email protected] eller via vår postadress nedan.  

Maya Delorez AB

Att: Privacy

Sidenvävargatan 11

753 19 Uppsala

Ändringar till denna integritetspolicy

Om vi ändrar vår hantering av dina personuppgifter kommer vi att uppdatera denna integritetspolicy och publicera den senaste versionen på vår hemsida.