Integritetspolicy

2018-05-10 (uppdaterad 2021-08-05)

Våra grundtankar gällande användarintegritet och dataskydd

  • Användarintegritet och dataskydd är mänskliga rättigheter.
  • Vi har en ett ansvar att ta hand om användaruppgifter som inkluderas av vår data.
  • Att hantera data är ett (ansvar) och bör endast samlas in och behandlas när det är absolut nödvändigt.
  • Vi skulle aldrig sälja, hyra ut eller på annat sätt publicera våra användares uppgifter.

Maya Delorez har åtagit sig att skydda din integritet och följa gällande bestämmelser om dataskydd och sekretess. Denna sekretesspolicy (”policy”) är utformad för att hjälpa dig att förstå vilken typ av information vi samlar in i samband med våra produkter och tjänster och hur vi behandlar och använder sådan information. I denna policy avses med termen ”personuppgifter” information om en identifierad eller identifierbar individ (d.v.s. en fysisk person).

”Maya Delorez” avser Maya Delorez AB, inklusive alla dess koncernföretag, filialer och dotterbolag från tid till annan (även kallade ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Du bekräftar och samtycker till att dina personuppgifter som samlats in kan användas enligt denna policy av och för ett eller flera av Maya Delorez koncernföretag, vilka enskilt eller gemensamt kommer att betraktas som dataregisteransvariga med avseende på sådana uppgifter.

Denna policy gäller personuppgifter insamlade i samband med produkter och tjänster som erbjuds av Maya Delorez eller från andra interaktioner med oss där en länk eller annan lämplig hänvisning till införlivandet av denna policy har gjorts, till exempel i samband med våra produkter, webbplatser, applikationer och andra typer av tjänster som erbjuds av Maya Delorez, vanligen i elektronisk form, samt andra tjänster som kundvård och garantitjänster, kundhändelser eller reklam och kampanjer.

Vi kan normalt tillhandahålla ytterligare sekretessrelaterade villkor i samband med en viss Maya Delorez-tjänst. Sådana produkt- eller tjänstespecifika villkor råder över denna policy vid eventuella konflikter. Våra produkter eller tjänster kan också innehålla länkar till andra företags webbplatser och andra tredjepartstjänster som har en egen sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom sekretesspolicyn för sådana tjänster. Maya Delorez ansvarar inte för sekretesspraxis eller -innehåll för sådana tredje parters tjänster.

Om ett samtycke från dig till behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy är obligatoriskt enligt gällande lag, kommer sådant samtycke att erhållas med lämplig mekanism som t.ex. en ruta som anger ditt samtycke, som väljer tekniska inställningar för en tjänst eller webbplats eller annat uttalande eller beteende som tydligt anger att du accepterar behandlingen, beroende på produkt, webbplats, tjänst eller program du använder.

Insamlande av data

Vi samlar vanligtvis in dina personuppgifter när du köper våra produkter eller tjänster, använder dig av eller registrerar dig på våra tjänster, går in via säljfrämjande reklam eller en kampanj eller på annat sätt interagerar med oss. Nedan följer exempel på de datakategorier som vi samlar in om dig.

Teknisk information

För det mesta kan du besöka våra webbplatser eller använda våra produkter eller tjänster utan att behöva identifiera dig själv. Vissa tekniska uppgifter samlas emellertid normalt in som standard då du använder våra tjänster. Sådan information inkluderar till exempel din IP-adress, åtkomsttider, webbplatsen du länkades från, sidor du besöker, de länkar du använder, annonser och annat innehåll du visat, information om dina enheter och annan sådan teknisk information som din webbläsare tillhandahåller oss med eller som kan samlas in i samband med vissa produkter och tjänster. Se även avsnittet ”Användning av cookies och “webb-beacons” nedan.

Information du ger oss

När du registrerar dig för våra tjänster, gör ett köp, går in på en marknadsföringskampanj eller på annat sätt interagerar med oss, kan vi be dig att ge oss viss information såsom ditt namn, din e-postadress, din gatuadress, ditt användarnamn, ditt lösenord och andra sådana uppgifter som används för att verifiera användare och för att verifiera deras handlingar eller som kan behövas för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt eller för att kommunicera med dig, liksom information som laddas upp av dig, t.ex. plats, ruttinformation, bilder etc. Vi kan samla in träningsdata, demografisk information, till exempel din ålder, ditt kön, ditt postnummer och dina språkinställningar.

Vi kan också samla in annan information som du tillhandahåller, till exempel dina samtycken, preferenser och feedback, information om dina enheter och annan sådan information som du tillhandahåller oss. Observera att viss icke-identifierbar information som samlats in från dig kan bli personligt identifierbar när du ger oss dina personuppgifter. Vissa av våra tjänster kan ge dig möjlighet att skicka information om andra personer, till exempel om du beställer en produkt som du önskar att vi skickar direkt till en annan mottagare.

Dina transaktioner med oss

Vi samlar in eller begär information om ditt köp eller din användning av våra produkter eller tjänster samt dina andra interaktioner med oss. Sådan information kan exempelvis innehålla uppgifter om de frågor eller begäranden du har gjort, de produkter och tjänster som tillhandahålls (inklusive leveransdetaljer), inköpsinformation (inklusive betalningar, kreditkortsuppgifter, faktureringsadress, kreditkontroller och annan sådan finansiell information), detaljer om avtal mellan dig och Maya Delorez, register över kontakter och kommunikation, information och detaljer om innehållet du har gett oss och annan sådan transaktionsinformation. Vi kan i enlighet med gällande lag registrera din kommunikation med vår kundvård eller med andra liknande kontaktpunkter.

Platsdata

Vissa tjänster kan innebära användning av dina platsdata. Användning av dina platsdata är dock föremål för ditt tidigare samtycke för varje tjänst.

Uppgifter erhållna från tredje part

Förutom de personuppgifter som vi erhåller från dig kan vi i enlighet med gällande lagar få vissa personuppgifter från listuthyrningsföretag och andra offentligt tillgängliga källor. Detta kan inkludera personuppgifter som kreditinformation och adressuppdateringar.

Syftet med bearbetningen

Maya Delorez behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy och/eller ytterligare tjänstespecifika sekretessuppgifter. Observera att ett eller flera syften kan gälla samtidigt.

Tillhandahållande av produkter och tjänster

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att ge dig den produkt eller den tjänst du har begärt, uppfylla dina andra förfrågningar, behandla din beställning eller vad som annars krävs för att utföra eller verkställa avtalet mellan dig och Maya Delorez. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att säkerställa funktionaliteten och säkerheten för våra produkter och tjänster, identifiera dig och förhindra och upptäcka bedrägerier och andra missförhållanden.

Utveckling av produkter och tjänster

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att utveckla våra produkter och/eller tjänster. Men för det mesta använder vi endast aggregerad och statistisk information i utvecklingen av våra produkter och tjänster, och inte data som är direkt identifierbara för dig. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att personifiera våra erbjudanden och förse dig med tjänster som är mer relevanta för dig, till exempel för att göra rekommendationer och visa anpassat innehåll och annonsering. Vi kan kombinera personuppgifter insamlade i samband med din användning av en särskild Maya Delorez-produkt och/eller -tjänst med andra personuppgifter vi kan ha om dig, förutom när sådana personuppgifter samlades in för ett annat ändamål.

Kommunikation med dig och marknadsföring

Vi kan bearbeta och använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att ge information i relation till våra produkter och/eller tjänster du använder eller för att kontakta dig vid frågor som rör kundbelåtenhet. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för marknadsföring. Marknadsföringsändamål kan innefatta att vi använder dina personuppgifter för personlig marknadsföring eller forskningsändamål i enlighet med gällande lagar, till exempel för att genomföra en marknadsundersökning och för att kommunicera våra produkter, tjänster eller kampanjer via vår egen eller tredje parts elektroniska eller andra tjänster.

Vissa av våra produkter och tjänster kan även användas för att marknadsföra andra företags produkter och tjänster. Maya Delorez lämnar dock inte ut dina personuppgifter till dessa företag för marknadsföringssyften utan ditt föregående samtycke.

Profilering och individanpassning

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för profilering/individanpassning för sådana ändamål som riktad marknadsföring och förbättring av våra produkter eller tjänster. Vi kan också skapa aggregerad och statistisk information utifrån dina personuppgifter. Profilering och individanpassning innefattar automatisk bearbetning av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga dina personliga preferenser eller intressen för att till exempel skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter eller tjänster som är bäst lämpade för dig.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part uteslutande enligt nedan angivet i denna policy eller enligt tvingande lagstiftning.

Maya Delorez-koncernföretag

Du är införstådd med och samtycker till att vi kan dela dina personuppgifter inom Maya Delorez koncernföretag och kan överföra dina personuppgifter att användas av andra Maya Delorez koncernföretag för de syften som anges i denna policy, när en grupp företag/koncernbolag tillhandahåller tjänster till dig eller till andra koncernföretag. Detta kan inkludera, till exempel fakturering och leverans av dina inköp, tillhandahållande av tjänster såsom kundservice, utveckling och underhåll av digitala lösningar och hantering, analys och profilering och individanpassning av kunddata enligt beskrivningen ovan. Andra koncernföretag/märken av Maya Delorez, än de du separat har prenumererat på som kund, kommer inte att skicka dig några e-postmeddelanden eller sms baserat på marknadsföring.

Samtycker till e-post/SMS-baserad marknadsföring

När du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev kommer du att få mail och SMS med inspiration, exklusiva erbjudanden och personliga rekommendationer. Här använder vi din köp- och webhistorik för att skräddarsy de erbjudanden vi skickar dig. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i varje mail eller genom att kontakta respektive märke eller koncernföretag som anges i e-postmeddelandet och på deras webbplats.

Samtycker inte till e-post/SMS-baserad marknadsföring

Du kan välja bort e-postmeddelanden för varumärkesmarknadsföring genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden (normalt via en ”avsluta prenumerationen”-länk) eller genom att kontakta respektive märke eller koncernföretag som anges i e-postmeddelandet och på deras webbplats. Om du avregistrerar dig, kan vi fortfarande skicka dig e-postmeddelanden som inte rör marknadsföring, till exempel servicemeddelanden eller annan information eller om ni är en företagskund kan vi skicka dig affärsrelaterad information. Du kan också avregistrera dig från all SMS-baserad direktmarknadsföring genom att kontakta respektive koncernföretag/varumärke som anges på deras webbplats eller via SMS beroende på vad som är relevant.

Tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredje parter

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part som är auktoriserad att behandla personuppgifter på uppdrag av Maya Delorez för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex., teknik, logistik, e-handel, marknadsföring och andra tjänster. Sådana parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än för vad dina personliga data samlades in för, och vi kräver att de agerar konsekvent med tillämpliga lagar och denna policy samt att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Internationella överföringar

Våra produkter och tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som finns i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter överföras utanför det land där du använder våra tjänster, även till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), där skyddsnivån kanske inte anses lämplig enligt Europeiska kommissionen. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att ett adekvat skydd för dina personuppgifter lämnas enligt vad som krävs enligt gällande lagar. För internationella överföringar av dina personuppgifter förlitar vi oss i allmänhet på avtal som baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar standardklausulerna här. Om du vill veta mer om internationella överföringar av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Övriga upplysningar

Vi kan lämna ut och på annat sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar för att försvara Maya Delorez legitima intressen, till exempel i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.

Sammanslagningar och förvärv

Om vi beslutar att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra företag i vissa länder kan detta innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare för sådana transaktioner.

Uppgifter om minderåriga

Maya Delorez försöker inte samla in någon information från eller engagera sig i transaktioner med personer som är under laglig ålder i deras respektive land. Våra databaser kan dock innehålla personuppgifter för barn på grund av att det inte alltid är möjligt att bestämma användarens ålder. Vi förbehåller oss rätten att blockera tjänsten från någon som är eller som vi rimligen misstänker vara minderårig.

Maya Delorez policy är att begära att minderåriga inte gör inköp av eller bedriver andra rättsakter om våra produkter och tjänster utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, om inte annat tillåts via gällande lag. Om du är minderårig men har din vårdnadshavares samtycke måste du kunna bevisa att sådant samtycke finns på begäran.

Datakvalitet och retention

Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter vi har korrekta och aktuella och att radera föråldrade eller på annat sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Vissa Maya Delorez-produkter och -tjänster kan låta dig hantera din profil och informationen i en sådan profil. Vi uppmanar dig att gå till dina personuppgifter via din profil då och då för att se till att de är korrekta och aktuella. Kom ihåg att för sådana elektroniska tjänster där du kan hantera din profil är det ditt ansvar att tillhandahålla oss med rätt information samt att uppdatera de personuppgifter som du har gett oss vid eventuella ändringar.

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för det aktuella ändamålet eller så länge som krävs enligt gällande lagar.

Datasäkerhet

Maya Delorez genomför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga och minimera risker i samband med tillhandahållande och behandling av personuppgifter.

Sådana säkerhetsåtgärder omfattar i förekommande fall användning av brandväggar, säkra serveranläggningar, kryptering, implementering av korrekta system och processer för hantering av åtkomsträttigheter, noggrant urval av processorer, tillräcklig utbildning av Maya Delorez personal som är involverad i behandlingen och andra nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter mot obehörig användning eller utlämning. Vid behov kan vi också spara säkerhetskopior och använda andra sådana medel för att förhindra oavsiktlig skada eller förstörelse av dina personuppgifter. Om en viss del av en Maya Delorez-webbplats stöder onlinetransaktioner, använder vi en säkerhetsåtgärd för industristandard, som den som är tillgänglig via Secure Sockets Layer (”SSL”), för att skydda sekretessen och säkerheten för online-transaktioner.

Användning av cookies och webb-beacons

Ibland när du besöker en Maya Delorez-webbplats kan information placeras på datorn i form av en textfil känd som en ”cookie” så att vi kan känna igen din dator. Vårt användande av cookies är avsett för att ge dig fördelar såsom att eliminera behovet av att ange ditt lösenord flera gånger under en session eller att du inte behöver skriva in saker du lägger i en kundvagn igen om du inte avslutar en transaktion under ett enda besök. Cookies används också för trafikanalys och profilering på webbplatsen.

Några av Maya Delorez webbplatser kan också använda andra typer av lokala lagringstekniker, till exempel lokala delade objekt (även kallade ”Flash cookies”) och lokal HTML5-lagring. Dessa tekniker liknar de cookies som diskuterats ovan, eftersom de lagras på din enhet och kan användas för att lagra viss information om dina aktiviteter och preferenser. Dessa tekniker kan emellertid använda olika delar av din enhet från vanliga cookies, så du kanske inte kan styra dem med hjälp av vanliga webbläsarverktyg och inställningar. Du kan förhindra att Flash cookies lagras genom att följa instruktionerna från Adobe på http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Maya Delorez kan använda så kallade webb-beacons (eller ”pixeltaggar”) i samband med vissa webbplatser. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Webb-beacons är typiskt grafiska bilder som placeras på en webbplats och de används för att räkna besökare till en webbplats och/eller för att komma åt vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Webb-beacons samlar vanligtvis inte in någon annan information än vad din webbläsare ger oss som standard vid någon internetkommunikation. Om du stänger av cookies kommer webb-beaconet inte längre att kunna spåra din specifika aktivitet. Webb-beaconet kan emellertid fortsätta samla information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara personligt identifierbar.

Om du vill inaktivera cookies eller om du vill bli underrättad innan de placeras ut, kan du ange detta i dina webbläsarinställningar. Om du till exempel använder Internet Explorer kan du inaktivera och hantera cookies genom att följa anvisningarna här. Mer information om styrning av cookies finns på: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Vi kanske emellertid inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller du kanske inte kan visa vissa delar av den här webbplatsen om du har inaktiverat cookies.

Vissa av våra affärspartners vars innehåll är länkat till eller från vår hemsida kan också använda cookies eller webb-beacons. Vi har dock inte tillgång till eller kontroll över dessa cookies.

Du bekräftar och godkänner lagring av cookies, andra lokala lagringstekniker, beacons och annan information om dina enheter och tillgången till sådana cookies, lokala lagringstekniker, beacons och information av oss och av de ovan nämnda parterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om och tillgång till de personuppgifter vi har samlat in från och om dig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar, rättar, anonymiserar eller raderar ofullständiga, felaktiga, onödiga eller föråldrade personuppgifter vi håller om dig. Vi kan emellertid inte ta bort sådana personuppgifter som är nödvändiga för att följa bindande lagliga skyldigheter eller om personuppgifterna måste behållas enligt gällande lagar. Du har rätt att begära och ta emot personuppgifter som vi samlat in om dig på ett vanligt och maskinläsbart formulär. Om du anser att dina personuppgifter som samlats in av oss är felaktiga, du inte vill att dina personuppgifter ska raderas där behandlingen av dina personuppgifter har bedömts vara olaglig eller personuppgifterna inte längre är nödvändiga, eller om du har invänt mot bearbetningen och förekomst av legitima grunder för bearbetning fortfarande är under övervägande, kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan också när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, sändning av reklammaterial, profilering eller för marknadsundersökningar. Vidare, där dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling när som helst.

Om du vill utnyttja dina rättigheter som nämns ovan kan du, i enlighet med gällande lagar, utöva sådana rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktpunkter som anges i marknadsföringsmaterialet eller nedan i denna policy. I vissa fall, särskilt om du vill att vi ska radera eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, kan det också innebära att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dig. Vi uppmanar dig att använda tillgängliga verktyg för hantering av profiler för ovanstående ändamål, eftersom sådana verktyg ofta ger dig direkt tillgång till dina personuppgifter och låter dig hantera dem effektivt.

Observera att Maya Delorez kan behöva identifiera dig och be om ytterligare information för att kunna uppfylla dina ovanstående önskemål. Observera också att gällande lag kan innehålla begränsningar och andra bestämmelser som gäller dina ovanstående rättigheter.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att Maya Delorez behandling av dina personuppgifter är inkonsekvent med gällande dataskyddslagar eller att Maya Delorez inte har säkerställt dina rättigheter tillräckligt kan du göra ett klagomål hos den lokala tillsynsmyndigheten med ansvar för dataskyddsåtgärder.

Registeransvarig för dina personuppgifter och avtalsbeskrivningar

De register ansvariga som ansvarar för tillämpliga dataskyddslagar är:

Maya Delorez AB
Svederusgatan 1
754 50 Uppsala
[email protected]

och/eller

Maya Delorez-koncernföretag, vars webbsida, program, produkt eller tjänst du använder (namn och registrerad adress tillgänglig under köp- eller registreringsprocessen)

och/eller, i förekommande fall,

Maya Delorez-koncernföretag som använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller liknande ändamål (namn och registrerad adress tillgänglig i marknadsföringsmaterialet som du mottog).

Du kan kontakta ovan nämnda registeransvariga som anges på sina respektive platser eller på följande adress:

Maya Delorez AB
Svederusgatan 1
754 50 Uppsala
[email protected]

Ändringar till denna sekretesspolicy

Maya Delorez kan från tid till annan uppdatera och ändra denna sekretesspolicy. Om ändringarna innehåller nya ändamål för bearbetning, kommer Maya Delorez att meddela dig innan sådana ändringar sker och vid behov begära ditt samtycke.