Louise Park

E-Commerce Manager

Kommentar

Jag ansvarar för att förbättra och utveckla Maya Delorez e-handel så att vi kan möta de olika behoven hos våra 🔥 otroliga 🔥 kunder.