Stephanie Holméns ridövning

Hoppövning på rakt spår

”I den här övningen får du träna på att följa den raka linjen utan att vingla för mycket och samtidigt hålla en jämn galopp”

Amanda

Mon 8 Apr - 24

Instruktioner:

“Ställ upp tre hinder på rakt spår. Ett räcke följt av 14,5 meter till en oxer och sedan 14,5 meter till ett räcke igen. Övningen går ut på att rida med så jämna galoppsprång som möjligt, och hålla hästen på den raka linjen utan att vingla för mycket.

Till en början när hindren är låga brukar jag rida på 4 galoppsprång mellan alla hinder. Sedan när jag höjt upp hindren brukar jag öka och rida på 3 galoppsprång istället. Eftersom man då börjat lite lugnare kan en svårighet vara att man inte växlar upp så mycket man behöver för att hoppa jämnt in på alla tre hinder.

Kommer man lite för kort för att behöva nå 3 galoppsprång till mittenhindret, blir det lätt lite kort ut till sista. Så det är viktigt att planera så man har den galoppen man behöver för att få 3 jämna galoppsprång hela vägen, redan när man rider in på linjen.”