Lär dig

Ridbanans ridvägar

Vända snett igenom, lägga en volt eller rida serpentinbågar – ridbanans ridvägar och linjer är något du sannolikt kommit i kontakt med oavsett vilken nivå du rider på. De hjälper dig att variera din ridning på ridbanan och utgör även grunden i många hoppövningar och dressyrprogram. Exakt hur många ridvägar och linjer som finns är svårt att kartlägga, men i den här artikeln har vi gjort en sammanställning med några av de vanligaste ridvägarna.

Rätt upp

Rid längs fyrkantsspåret och när du kommit halvvägs på ridbanans kortsida vänder du upp och rider in mot mitten. Följ en rak linje och rid över till den andra kortsidan. Där vänder du ut på fyrkantsspåret igen, antingen byter du varv eller fortsätter i samma.

Rakt över

Följ fyrkantsspåret och när du kommit halvvägs på ridbanans långsida vänder du upp och rider in mot mitten. Följ en rak linje tills du kommit över till ridbanans motsatta långsida. Där vänder du ut på fyrkantsspåret igen, antingen byter du varv eller fortsätter i samma.

Snett igenom

Snett igenom rider du ungefär från hörn till hörn. Du börjar mer att rida en ordentlig hörnpassering, för att sedan vid H, M, K eller F vända från väggen och rida snett över ridbanan. Linjen ska vara rak och du byter alltid varv när du rider snett igenom.

Halvt igenom

När du vänder halvt igenom så vänder du från mitten av ridbanans ena kortsida, till mitten av långsidan du precis kom från. Du byter alltid varv när du vänder halvt igenom.

Volta

Att lägga en volt innebär att rida i en helt rund cirkel. Cirkelns storlek kan variera beroende på ridbanans storlek, men en generell regel brukar vara att inte låta volten passera medellinjen. Volten ska avslutas och startas vid samma punkt och vara helt rund. Efter en volt fortsätter du alltid i samma varv.

Volt tillbaka

Att lägga en volt tillbaka påminner till en början om att lägga en volt, men när du ridit halva volten fortsätter du ut mot spåret i det andra varvet. Kort och gott så lägger du en halv volt och byter varv.

Volterna

Volterna innebär två stora volter på varsin sida av ridhuset. En som utgår från bokstaven A och en från C. Volterna går hela vägen ut till spåret, men passerar aldrig ridbanans mitt. På volterna finns en öppen och en sluten del. Den öppna delen är den som ligger mot ridbanans mitt, medan den slutna delen går längs väggen/staketet.

På bilden är en av de stora volterna illustrerad.

Serpentinbågar

Att rida serpentinbågar innebär att rida fram och tillbaka över hela ridbanan, i mjuka bågar. Antalet bågar kan variera, men vanligast är att rida 3-4 serpentinbågar. Beroende på hur många bågar du rider kommer ridvägen att resultera i samma eller ett nytt varv.