Maya Delorez Guide

Ridbanans bokstäver

Din ultimata guide till ridbanans utformning och bokstäver! Förstå och memorera ridbanans bokstäver. Ladda ner och skriv ut ✔

Erika

Fri 8 Mar - 24

När man rider dressyr är bokstäverna längs ridbanan mycket viktiga för ryttaren. Varje bokstav är strategiskt placerad och utgör en referenspunkt som guidar ryttaren till att utföra rörelser, övergångar, och ridvägar med precision. Bokstäverna hjälper ryttaren att följa ridvägarna under såväl träning som tävling. Dessutom fungerar de som stöd för domare när de bedömer tävlande dressyrekipage.

 

Man brukar prata om att det finns två storlekar på dressyrbanor: en lite mindre standardbana, och en något större bana. Storleken på en dressyrbana vid tävling kan variera, men här är den större banan vanligare, särskilt när det handlar om tävlingar på högre nivåer.

 

Standardbanan mäter 20 gånger 40 meter. Runt banan sitter åtta bokstäver utplacerade, medan tre osynliga bokstäver markerar banans medellinje.

 

Trots att den större dressyrbanan har samma bredd som standardbanan är den avsevärt mycket längre: den större banan mäter 20 gånger 60 meter och har tolv bokstäver som löper längs banans ytterkanter, och fem utmed medellinjen.

 

Här kan du se våra illustrationer över dressyrbokstävernas placering och avstånden mellan dem, både för 20x40- och 20x60-metersbanor.